Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je uz podršku PERFORM-a sprovela istraživanje o položaju mladih doktoranata u društvenim naukama i kvalitetu doktorskih studija u Republici Srbiji. Pored desk istraživanja, istraživači su organizovali niz fokus grupa na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu kako bi se u direktnom razgovoru sa mladim doktorantima mapirali glavni izazovi, prednosti i slabosti doktorskih studija u Srbiji, kao i niz intervjua sa rukovodiocima doktorskih studija koji su predstavili proces i kvalitet doktorskih studija iz ugla profesora i rukovodioca studija.

U četvrtak 26. aprila od 10h u Medija centru (sala M40 – drugi sprat) istraživači GAJP-a će predstaviti rezultate dobijene u istraživanju.

Govore:

* Boban Stojanović, glavni istraživač na projektu
* Tamara Vukov, predsednica Grupe za analizu i kreiranje javnih politika i istraživačica
* Predstavnik/ca PERFORM-a

Za dodatne detalje nas kontaktirajte na office@gajp.org.rs