„Jedan od naših najvažnijih zadataka je očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja građana. Prevencija je uvek efikasnije sredstvo u toj borbi i zato iako ne volim da obećavam i potpisujem, spreman sam da stavim svoj potpis na ovaj dokument i da u stvari obavežem sve ljude da me bez zadrške podsete ako ovo obećanje ne ispunimo.“ rekao je Sergej Trifunović, predsednik Pokreta slobodnih građana pri potpisivanju Deklaracije za održiv odgovor na HIV.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT a u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope, realizuje projekat javnog zagovaranja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. U okviru projekta će biti pozvane sve relevantne političke partije da podrže Deklaraciju za održiv nacionalni HIV,  kojim će se obavezati da će svojim delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržati obezbeđivanje sredstava iz državnog budžeta, na osnovu dokazanih i metodološki tačnih procena i analiza, a koji će osigurati održivost opštih preventivnih HIV programa kao i programa prevencije namenjenih grupama u posebnom riziku od HIV-a.