Dani javnih politika održani su danas, 19. 10. 2018, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Šeste po redu Dane javnih politika organizuje Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer i PERFORM-a.

Seminar je otvorila Tamara Vukov, predsednica Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, naglašavajući da je uključenje akademske i građanske javnosti u proces kreiranja javnih politika ključno, te da se GAJP iz tog razloga potrudio da učesnici seminara dobiju priliku da razgovaraju sa ljudima koji imaju uticaj u ovoj oblasti u Republici Srbiji. Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografsku i populacionu politiku izrazila je zadovoljstvo što fakulteti i civilni sektor zajednički omogućavaju okvir za budući rad politikologa, političara i istraživača. Dejan Milenković, prodekan Fakulteta političkih nauka rekao je da su učesnici seminara na pravom mestu jer su analize javnih politika veoma aktuelne, kao i da određene teme u društvu upravo postaju popularne zahvaljujući Danima javnih politika. Norbert Beckmann-Dierkes direktor kancelarije Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu izrazio je zadovoljstvo što iz godine u godinu ova fondacija podržava projekat Dani javnih politika, jer „diskutujući danas o javnim politikama, postavljamo snažne temelje za budućnost“. Gorana Radovanović iz PERFORM-a izjavila je da se javne politike često donose na netransparentan način i da PERFORM nastoji to da promeni, jer proces istraživanja treba da bude vidljiviji.

Nenad Čelarević iz PERFORM-a otvorio je prvo predavanje na Danima javnih politika, na temu „Demografska i populaciona politika Republike Srbije.“ Ministarka Slavica Đukić-Dejanović predočila je učesnicima seminara važnost demografske i populacione politike u Republici Srbiji. „Srbija je zemlja koju karakteriše depopulacija i samo šest opština u Srbiji ima pozitivan prirodni priraštaj“, rekla je ministarka. Ona je naglasila da je Srbija po starosti na osmom mestu u Evropi, iako su demografski problemi  karakteristični i za zemlje regiona. „Neke od mera Vlade RS koja pokušava da reši demografske i populacione probleme su: finansijska pomoć porodicama sa troje i četvoro dece, rešavanje problema neplodnosti, podrška jedinicama lokalne samouprave u delovima zemlje gde su populacioni problemi najizraženiji“, zaključila je Đukić-Dejanović. Mirjana Rašević iz Centra za demografiju Instituta društvenih nauka je učesnicima približila uslove koje utiču na stepen migracija u našoj zemlji. „Iako je procena ekonomske situacije jedan od najvažnijih faktora, postoje i drugi kao što su stepen razvoja demokratije u zemlji, izgrađenosti institucija u društvu, status žena, stepen zaštite životne sredine, klimatski uslovi ali i osećaj sigurnosti“, rekla je Rašević.

Drugo predavanje na temu dualnog obrazovanja na Danima javnih politika moderirala je Gordana Pilipović iz Fondacije Konrad Adenauer. Gabrijela Grujić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objasnila je učesnicima seminara važnost kako teorijskih znanja tokom obrazovanja, tako i upoznavanja sa realnim radnim okruženjem, kako bi spoznali pravu vrednost svojih mogućnosti. Ona je dodala da zakonski okvir  u oblasti dualnog obrazovanja treba da bude od koristi studentima u cilju lakšeg zaposlenja u struci nakon završetka studija. Paul Kowitz iz Sektora za inovacije Saveta za privredu CDU-a rekao je da je dualno obrazovanje značajna tema kako bi budućnost studenata bila prosperitetnija. Učesnici i učesnice seminara izrazili su zabrinost za uvođenje dualnog obrazovanja u uslovima u kojima se krše radnička prava a panelisti su istakli da je zaštita radničkih prava kao i drugih standarda EU neophodan uslov za prosperitet. Kowitz je zaključio da od dualnog obrazovanja imaju koristi kako industrija, tako i mladi ljudi – kompanije obezbeđuju buduću radnu snagu koja je kvalifikovana, a studenti dobijaju praksu koja im pomaže u napredovanju i razvijanju.

Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara održala je predavanje na temu politike prema nacionalnim manjinama i upoznala učesnike sa radom Saveta za nacionalne manjine, zakonima iz ove oblasti, ali i o mogućim poboljšanjima u sferi manjinskih prava u našoj zemlji. „Neophodna je proporcionalna zastupljenost pripadnika nacionalanih manjina u skupštini, javnoj upravi i javnoj sferi, kako je i našim Ustavom dozvoljena pozitivna diskriminacija nacionalnih manjina“, primetila je Kovač.

Boban Stojanović iz Grupe za analizu i kreiranje javnih politika predstavio je istraživanje o Kvalitetu doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji koje je sproveo GAJP sa ciljem da utiču na položaj mladih istraživača. On je naveo neke od osnovnih problema sa kojima se suočavaju mladi doktorandi u Srbiji, a to su: diskreciona ovlašćenja komisija koje rade prijemne intervjue, nepostojanje dovoljno kvalitetnih predmeta koji se bave metodologijom istraživanja i istraživačkim veštinama, pristup različitim naučnim časopisima, posete naučnim konferencijama, sredstva za terenska i empirijska istraživanja, kao i odnos mentorstva. Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu osvrnula se na motive upisa doktorskih studija, jer doktorske studije nisu masovne poput osnovnih, ali moraju biti kvalitetne, naglašava ona. „Doktorske studije su prilika za početak istraživačkog rada, i treba da osposobe pojedince da postanu samostalni istraživači“, navodi rektorka. Bojan Tubić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rekao je da Ministarstvo radi na nekoliko nacrta zakona koji će biti usvojeni u novembru i decembru i koji će predstavljati napredak u odnosu na prethodna zakonska rešenja. On je zaključio da je Ministarstvo tu da podrži ideje koje fakulteti predlože, u cilju poboljšanja kvaliteta doktorskih studija. Nemanja Džuverović, profesor Fakulteta političkih nauka predočio je ovaj problem učesnicima seminara iz ugla predavača. On je rekao da kod studenata uočava nedostatak kritičke samorefleksije, što je problem celokupnog obrazovnog sistema, od prve godine osnovnih studija. Gazela Pudar Draško iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju izjavila je da sredstva koja daje ministarstvo u oblasti visokog obrazovanja jesu značajna, ali i da postoje mnogi segmenti koji mogu biti uređeni i bez ulaganja finansijskih sredstava. Opšti zaključak panela je da postoji prostor za unapređenje kvaliteta studija na svim nivoima i da je neophodna sveobuhvatna analiza i integralni pristup rešavanju postojećih problema.

Dani javnih politika nastaviće se u subotu, 20. 10. 2018. godine na Fakultetu političkih nauka.


Created with flickr slideshow.