Udruženje industrije otpada Srbije “Hrabri čistač“, članica evropske organizacije privatne industrije otpada FEAD u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, a uz podršku kompanije Veolia organizuje tribinu pod nazivom “Mapiranje cirkularne ekonomije u Srbiji” u Privrednoj komori Srbije (Velika sala, Terazije 23) u četvrtak, 08. februara 2018. godine. Tribina je deo evropske nedelje posvećene temi cirkularne ekonomije koju je pokrenuo Circular Economy Club (Klub za cirkularnu ekonomiju) iz Londona koji okuplja preko 2600 profesionalaca i organizacija iz ove oblasti.

Agendu možete pronaći ovde: Agenda Mapiranje cirkularne ekonomije u Srbiji

Cirkularna ekonomija predstavlja koncept čija je suština restorativni industrijski ekonomski model. Ovaj okvir se oslanja na principe na kojima počiva živi svet koji ne poznaje otpad i nastao je na činjenici da je prirodnih resursa sve manje i da je trenutni sistem „proizvedi, iskoristi, baci“ neodrživ. Danas se u zemljama EU 60% materijala ili deponuje ili spaljuje, dok se samo 40% reciklira ili ponovo koristi sa totalnim gubitkom energije i materijalne vrednosti (95%).

Jedan od izazova u implementaciji cirkularnog ekonomskog okvira jeste razumevanje šta cirkularnost u praksi znači i koji su potencijali srpskog tržišta, koji su zakonski i strateški preduslovi neophodni, kao i kako podržati mala i srednja preduzeća koja su dominantna u ovoj oblasti. Naglasak tribine biće na sektoru upravljanja otpadom, kao najvećeg potencijala za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i otvaranje novih radnih mesta. Učesnici tribine u dijalogu sa prisutnima pokušaće da prezentuju trenutno stanje, kratkoročne ciljeve i mogućnosti (prednosti i nedostatke) za primenu koncepta cirkularne ekonomije u Republici Srbiji.

Nedelja cirkularne ekonomije ima dva cilja: okupljanje predstavnika kompanija, civilnog društva, stručnjaka i donosioca odluka da se kroz diskusiju povežu i upoznaju sa najnovijim inicijativama iz oblasti cirkularne ekonomije koje postoje na nacionalnom nivou.

Sveobuhvatna tema tribine „Mapiranje cirkularne ekonomije u Srbiji“ će na jednom mestu skupiti poznate učesnike iz cele Srbije sa fokusom na upravljanje otpadom. Privredna komora Srbije je domaćin konferencije što će omogućiti izuzetnu priliku za korišćenje poslovnih veza za svakog profesionalca koji se bavi cirkularnom ekonomijom u Srbiji.

Za prijavu je dovoljno da pošaljete vaše ime i prezime na info@hrabricistac.rs