Projekat “Škola javnih politika i lokalne samouprave” u realizaciji Grupe za analizu i kreiranje javnih politika u saradnji sa Kancelarijom za izučavanje javne uprave i lokalne samouprave, a pod pokroviteljstvom Gradske opštine Voždovac, uspešno je okončan.

Učesnici su imali prilike da kroz predavanja, radionice i simulacije nauče kako funkcioniše gradska opština. Polaznici seminara su obišli stručne službe GO Voždovac i prisustvovali konstitutivnoj sednici.

Cilj projekta je bio da se učesnici, kroz pohađanje interaktivnih predavanja, radionica, kao i kroz simulaciju rada Skupštine opštine, bliže informišu o načinu na koji gradska opština funkcioniše. Pored teme kakva je lokalna samouprava, učesnici su imali priliku da čuju i o javnim politikama kao i da kroz rad u grupama sa mentorima nauče kako da analiziraju i pišu predloge javnih politika i da tim putem pristupe izradi konkretnih predloga javnih politika, koje su na kraju škole prezentovali svojim kolegama i predstavnicima GO Voždovac.

Realizaciju projekta pomogle su GO Voždovac i Stalna konferencija gradova i opština, kojim se ovom prilikom zahvaljujemo.