Zelena stranka je u potpisala Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV. Na ovaj način Zelena stranka podržava borbu za smanjenje obolelih od HIV-a, borbu protiv diskriminacije obolelih od HIV-a, kao i veće angažovanje države u borbi za prevenciju obolelih od HIV-a.

“Zelena stranka, kao jedna od najodgovornijih stranaka na političkoj sceni Srbije, stavlja veliki naglasak na zdravlje građana i kontinuirano ukazuje na potrebu smanjenja diskriminacije obolelih. Podržavamo ovu inicijativu i nastavićemo intenzivno da radimo na poboljšanju zdravlja dece i odraslih građana naše zemlje. Kada je zdravlje u pitanju ne pristajemo na kompromise i daćemo sve od sebe da stanovništvo Srbije bude što zdravije”. – izjavio je Aleksandar Božić, poverenik beogradskog odbora Zelene stranke.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT a u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope, realizuje projekat javnog zagovaranja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. U okviru projekta će biti pozvane sve relevantne političke partije da podrže Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV, kojom će se obavezati da će svojim delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržati obezbeđivanje sredstava iz republičkog budžeta, na osnovu dokazanih i metodološki tačnih procena i analiza, a koji će osigurati održivost opštih preventivnih HIV programa kao i programa prevencije namenjenih grupama u posebnom riziku od HIV-a.