Obrazovanje

GAJP je poznat po svojim edukativnim programima koji su uvek ocenjivani najvišom ocenom od strane učesnika. Kroz edukativne programe GAJP-a prošlo je preko 2000 alumnista.

Među najpoznatijim edukativnim programima GAJP su: predavanje o praktičnim politikama, radionice o pisanju predloga javnih politika, seminari podizanja političkih i komunikacionih kapaciteta.