Pre 17 dana je Grupa za analizu i kreiranje javnih politika predstavila predlog praktične politike Reforma političkih institucija u gradu Beogradu i gradskim opštinama“ i pokrenula kampanju „Personalizujmo politiku u Beogradu“. Ovaj predlog je nastao kao reakcija mladih stručnjaka na najavu donošenja novog Zakona o glavnom gradu. Ključne tačke koje se nalaze u ovom dokumentu jesu izmena sistema izbora odbornika u gradu Beogradu (u personalizovani propocionalni izborni sistemi) i gradskim opštinama (u jednokružni većinski izborni sistem), kao i direktan izbor gradonačelnika i predsednika opština. Član  189. stav 5, Ustava Republike Srbije omogućava gradu Beogradu da ima drugačije uređenje u odnosu na opštine i gradove (druge jedinice lokalne samouprave).

Predlog praktične politike je poslat donosiocima odluka – gradonačelniku Beograda Siniši Malom i gradskom menadžeru – Goranu Vesiću u nadi da će saslušati stav istraživača i stručnjaka u ovoj oblasti. Uspostavljena je komunikacija i dogovoren je sastanak sa donosiocima odluka u gradu Beogradu na kom ćemo im lično predstaviti predlog reforme političkih institucija. Pojedini mediji su preneli saopštenje (Blic online i B92 online) ili omogućili prezentaciju predloga u programu (Jutarnji program TV K: CN) i na taj način doprineli da se za predlog Grupe za analizu i kreiranje javnih politika čuje u široj javnosti.

Neki politički akteri su počeli da se zalažu za slične stvari i da predlažu rešenja koja su gotovo ista kao ona koje smo predložili za grad Beograd. Imajući u vidu najavljene reforme političkog sistema na nivou republike kao i izmene Ustava, politički akteri su počeli da se bave pitanjima izbornog sistema, ali i lokalne samouprave.

Tako je SDS na sednici Akcione grupe za reformu političkog sistema predložio (link) uvođenje personalizovanog proporcionalnog izbornog sistema na republičkom nivou kao i neposredan izbor gradonačelnika i predsednika opština. Ovaj predlog je argumentovan gotovo istim rečima kao što je napisano u predlogu Reforme političkih institucija u gradu Beogradu i gradskim opštinama.

Osim SDS-a, iako relativno skoro izmenjen izborni sistem za izbor poslanika u AP Vojvodina, DS je podnela predlog (link) izmene izbornog sistema iz čistog proporcionalnog u personalizovani proporcionalni izborni sistem, sa takođe gotovo istovetnom argumentacijom uz očigledno nedovoljno poznavanje teme Borislava Novakovića, predsednika poslaničke grupe DS-a.

Ono što je bitno istaći, neke druge organizacije civilnog društva su godinama unazad predlagale da se izborni sistem u Srbiji personalizuje, odnosno da usvojimo personalizovani proporcionalni izborni sistem. Iako je SDS novi politički akter, vodeći ljudi ove partije su godinama bili deo vladajuće većine i neko ko donosi odluke. DS je imala prilike da i do sada kako na republičkom, tako i na pokrajinskom nivou izmeni izborni sistem. Nisu to uradili. Tada im verovatno nije bilo u interesu da se izbor personalizuje i da građani budu ti koji biraju.

Konkretno, posmatrajući predlog reformi političkih institucija u gradu Beogradu i gradskim opštinama, sada je sve na donosiocima odluka – gradonačelniku i pre svega, gradskom menadžeru koji radi na izmenama Zakona o glavnom gradu da učine dobru stvar za grad Beograd. Oni imaju jedinstvenu priliku da demokratizuju politiku u glavnom gradu i da je približe građanima. Nadamo se da će imati sluha za predlog istraživača i stručnjaka. Promenom političkih institucija u Beogradu koje smo predložili izbori se personalizuju, lokalna politika se približava građanima, podstiče se participacija i smanjuje dominacija političkih partija.

Evidentno je da je personalizacija izbora postala tema koja je u trendu.

Pogledajte:

Sažetak predloga praktične politike

Reforma političkih institucija u gradu Beogradu i gradskim opštinama – ceo predlog praktične politike