Ispred pokreta Dosta je bilo! Dušan Pavlović navodi predlog novog koncepta sistema socijalne zaštite, za koji se oni u okviru te organizacije zalažu. Na pitanja je odgovarano pismeno, te vam ih prenosimo bez značajnijih izmena.

Zašto problem zahteva rešavanje?

 • sadašnji sistem socijalne zaštite je skup i neefikasan
 • sredstva ne stižu svima kojima trebaju, a stižu nekima kojima ne trebaju
 • sadašnji sistem stvara velike administrativne troškove
 • sistem univerzalne socijalne zaštite, koji bismo želeli da uvedemo, košta manje od postojećeg sistema

Na kojim vrednostima zasnivate njegovo  rešavanje?

 • na principima društvene pravde i egalitarnog liberalizma: svi koji žive bolje mogu da nastave da žive dobro pod uslovom da pomognu onima koji žive gore

Primenom kojih mera planirate rešavanje  problema?

 • sva domaćinstva u koja nemaju primanja dobijaju 15.000 dinara plus 5.000 po nezaposlenom članu domaćinstva
 • promena sistema dodele pomoći: umesto komplikovanih procedura i izuzetaka, potrebno je uvesti „socijalne karte“ koje će pojedince kvalifikovati za dobijanje pomoći
 • „karte“ će biti univerzalno dostupne administraciji i podrazumevaće kontrolu na svim nivoima: ako osoba koja dobija pomoć ili određenu socijalnu beneficiju (npr. subvenciju za obdanište ili struju), ima prihode, vozi skupoceni automobil ili ima poseduje više od jedne nekretnine, podleže reviziji socijalne pomoći
 • preraspodela: smanjiti izdatke za subvencije po radnim mestu, kredite fonda za razvoj, spašavanja banaka, poseban tretman za neke investitore, garancije dugova javnih preduzeća itd.

Rizici koji mogu da se jave?

 • pogoršanje opšte privredne situacije koja bi dovela do značajnog pada prihoda u budžetu iz koga se isplaćuje socijalna pomoć
 • interesne grupe koje žele da održe postojeći sistem socijalne zaštite
 • nemogućnost smanjenja troškova na drugim mestima (subvencije po radnim mestu, krediti fonda za razvoj, spašavanja banaka, poseban tretman za neke investitore, pokrivanje dugova javnih preduzeća itd.)
 • nemotivisana državna administracija koja mora da sprovede reformu
 • razvijanje i implementacija softverskog sistema koja bi omogućila ukrštanje podataka

Na koji način planirate evoluaciju vašeg predloga?

 • prvi indikator: smanjenje dela javne potrošnje koji danas otpada na socijalnu politiku: sadašnji sistem košta 1,6 milijardi evra; reformisani sistem bi koštao 1,5 milijardi evra
 • drugi indikator: kontrola korisnika socijalne politike: državna administracija imaće obavezu da spreči zloupotrebe i proverava da je svim korisnicima socijalna pomoć zaista i potrebna

Da li u programu stranke obrađujete  pomenuti problem?

Da.