Predsednica Izvršnog odbora Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta za GAJP o zaokretu u spoljnoj politici Srbije. Ističe da je to pitanje jedno od najbitnijih za građane, a samim tim i za Srpsku radikalnu stranku od samog početka. Navodi negativne implikacije višegodišnjeg procesa priključenja EU, kao i razlog zbog kojeg se radikali zalažu za pokretanje evroazijskih integracija.

Zašto problem zahteva rešavanje?

Već 16 godina režima koji se smenjuju u Srbiji zagovaraju priključenje Evropskoj uniji, koja je grobnica malih naroda. Svih tih godina narod sve teže živi i to je nepobitna činjenica. U EU su skoncentrisani naši najveći neprijatelji i oni nam, uz pomoć proevropskih režima u Srbiji, otimaju Kosovo i Metohiju. Ko zna šta nam još spremaju? Medijskim manipulacijama i lažima tokom izbornih kampanja u Srbiji se u predhodnom sazivu Parlamenta desio neverovatan apsurd. Iako bar 60 % ljudi ne želi u EU, u Parlamentu nije bilo ni jednog poslanika koji je bio protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, pa se postavlja pitanje koga su oni u stvari predstvaljali.

Na osnovu čega zasnivate  vaš stav?

Na činjenici da Srbi vole Ruse i da Rusi vole Srbe. Na činjenici da bi se okretanjem sveobuhvatnoj i čvrstoj saradnji sa moćnom Ruskom Federacijom, Srbija oporavila u ekonomskom, socijalnom, kulturanom, vojnom, političkom i svakom drugom smislu.

Primenom kojih mera planirate da sprovedete taj predlog?

Pre svega zakonodavnim aktivnostima i stavljanjem van snage svih štetnih zakona i sporazuma, a zatim donošenjem novih zakona koji bi bili u interesu naroda.

Rizici koji mogu da se jave?

Nema rizika. Svi rizici su sadržani u takozvanom evropskom putu na kojem je svaki dan sve više naših rađana koji su na ivici siromaštva.

Kako biste pratiti uspešnost te politike?

Praćenjem ekonomskih i drugih pokazatelja i praćenjem rasta zadovoljstva svih građana Srbije koji bi sigurno bio prisutan.

Da li se u programu vaše stranke bavite tim pitanjem?

Naravno! Saradnja sa Rusijom je programsko opredeljenje Srpske radikalne stranke. Za to se zalažemo od kada stranka postoji i nikada nismo odstupali od tog opredeljenja.