Kako stojimo sa izvozom poljoprivrednih proizvoda?U Srbiji volimo da naglašavamo kako izvoz poljoprivrednih proizvoda raste i da tu, za razliku od drugih privrednih grana, imamo suficit. Međutim, problem je što se ovim (izvozom) niko organizovano ne bavi i što naš potencijal ni delom nije iskorišćen. Ključni problem je što se niko planski, stručno i organizovano ne bavi izvozom. Trenutno vrednost izvoza poljoprivrednih proizvoda iznosi 2,85 milijardi dolara, a naš potencijal je preko 10 milijardi. Takođe, mi izvozimo primarne proizvode koji imaju najnižu cenu na tržištu. Smatram da treba da usmerimo ljude da proizvode one proizvode koji postižu višu cenu, proizvode sa dodatom vrednosti. Još jedan problem je, što smo lošom privatizacijom uništili naše proizvodne kapaciteta, koji su bili dobro organizovani, a to nastavljamo politikom prodaje domaćim i stranim investitorima koji vode računa samo o parcijalnim i ličnim interesima.

Na kojim osnovama zasnivate  rešavanje problema?

Izdvojila bih pre svega mogućnost korišćenje punih kapaciteta, dobrom i planskom organizacijom, implementacijom Strategije za poljoprivredu na celoj teritoriji Republike Srbije.

Na koji način vidite mogućnost za povećanje izvoza?

Država treba organizovano da pristupi povećanju izvoznih kapaciteta tako što će se baviti ovom problematikom. Treba da se ispita šta je to što mi možemo da proizvedemo i gde možemo da plasiramo proizvode (obzirom da različite zemlje imaju različite zahteve u kvalitetu proizvoda). Glavna mera bila bi osnivanje državne Agencije (nalik SIEPA) koja će na nacionalnom nivou raditi na promociji izvoza poljoprivrednih proizvoda, naravno  stručnije i profesionalnije nego što je to do sada bio slučaj. Takođe, treba podstaći proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda za koje mi imamo kapacitete i znanje. Još jedna mera, koja se pokazalo da daje dobre rezultate, a to je ulaganje u bolje prezentovanje i ulaganje u adekvatna pakovanja naših prozvoda. Tu edukacija ima veliki značaj, ali joj se ne posvećuje pažnja koju zaslužuje. Mi imamo stručnjake koji mogu da pomognu da ovaj posao uradimo na najbolji način, ali ih ne koristimo. Važna mera je i ulaganje u tehniku i proizvodne kapacitete koji podižu vrednost i konkurentnost proizvoda. 

Rizici koji mogu da se jave?

Može se desiti da implementacija propisa bude problematična, s obzirom da EU tržište ima  precizne zahteve koji se moraju poštovati. Prilikom proizvodnje, prerade, pakovanja ili transporta proizvoda mogu se javiti rizici, ali njih možemo preduprediti tako što ćemo edukovati ljude u poštovanju standarda.

Evaluacija predloženih mera?

U ovom slučaju evaluacija je jednostavna. Dovoljno je pratiti rast izvoza i da li nam se ulaganja vraćaju. Cifre su najbolji pokazatelj uspešnosti ovih mera.

Da  li u programu stranke obrađujete ovaj problem?

U programu stranke se konkretno ovim pitanjem ne bavimo, ali obzirom da se ja dugo bavim poljoprivredom, ali i promocijom izvoza, sigurna sam da ćemo u budućnosti i ovo pitanje uključiti u svoj program. Ovo je problem kojim se ni jedna stranka ne bavi, a predstavlja ključnu temu jer svrha svake proizvodnje je prodaja. Vrlo jednostavno, ali treba to i realizovati.