Predlozi javnih politika

GAJP u sklopu svojih usluga pruža analizu javnih politika i izradu praktičnih predloga.

Analiza javnih politika  podrazumeva analiziranje programa i strateških dokumenata kako bi se utvrdila korisnost kreirane politike, odnosno utvrdili razlozi (ne)uspeha analizirane praktične  politike.

GAJP samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i pojedinacama izrađuje predloge praktinih politika.